KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akces Jacek Andrys ul. Piekarska 27  91-314 Łódź, NIP 729-106-52-77 REGON 472361206

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zamówienia złożonego w sklepie internetowym firmy Akces www.sklep.akces-plexi.pl, dane wysyłkowe przekazywane są do firmy spedycyjnej Rhenus lub firmy kurierskiej DPD w celu doręczenia przesyłki.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz zgodnie z terminami archiwizacji co do zasady 5 lat licząc od końca roku, w którym zostało zrealizowane zamówienie. 

5. Prawa osób, które dane dotyczą, dostępu do danych osobowych:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych

- poprawienia swoich danych osobowych

- usunięcia swoich danych osobowych

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

6. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Administrator danych osobowych nie  będzie przetwarzał Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał ich profilowaniu.

×

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż 31 maja 2024 sklep internetowy i allegro nie pracują.

Na wszystkie maile odpowiemy 3 czerwca.

Zespół Sklepu Internetowego Akces