I. Właściciel serwisu  

1.       Właścicielem  sklepu internetowego jest Firma Akces ul. Piekarska 27 91-314 Łódź, NIP: 729-106-52-77

2.       Adres do korespondencji: Akces ,91-314 Łódź, ul. Piekarska 27

Tel. 42 253 26 82, kom 509-914-334 lub 690 644 286

Mail: sklep@akces-plexi.pl

3.       Zakupy w sklepie internetowym firmy Akces oznaczają akceptację poniższego regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

1.       Serwis www.sklep.akces-plexi.pl umożliwia klientom zakup towarów za pomocą Internetu

2.       Serwis umożliwia klientom:

- zakup bez rejestracji jako „gość”

- zakup materiałów po zarejestrowaniu konta

- zmianę swoich danych osobowych

- śledzenie przebiegu realizacji zamówienia

Postanowienia regulaminu nie naruszają praw przysługującym Konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy oraz kodeksu cywilnego.

3.       Korzystanie przez Klientów z serwisu przy wykorzystaniu innych niż mail środków porozumiewania się na odległość jest związana z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów połączenia telefonicznego. Opłaty za połączenia nie są pobierana przez Usługodawcę, cena za połączenie uzależniona jest od posiadanego przez Klienta planu taryfowego  w danej sieci komórkowej. Opłata za połączenia nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne.

4.       O ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w serwisie, oznaczenie sklepu internetowego, znaki towarowe Usługodawcy i elementy graficzne podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Właściciel zawarł stosowną umowę.  

III. Warunki techniczne

1.       Serwis dostępny jest na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych

2.       Serwis dostępny jest również w wersji na urządzenia mobilne, smartphony oraz tablety

3.       Usługodawca wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z serwisu w celu:

- utrzymanie sesji Klienta, dzięki czemu przy każdej podstronnie Klient nie będzie musiał wpisywać loginu i hasła

- dostosowanie i optymalizowanie Serwisu pod kątem Klienta

- tworzenie statystyk oglądalności serwisu

- zapewnienia niezawodności Serwisu

4. Połączenie ze sklepem internetowym za pośrednictwem telefonu możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego zarówno na terenie Polski jak i całego świata  usług telekomunikacyjnych. Minimalne wymagania techniczne to posiadanie aparatu telefonicznego umożliwiającego połączenie.

5. Firma Akces nie ponosi odpowiedzialności, za błędy techniczne zwłaszcza przeglądarek internetowych powstałych w wyniku strony www. Zastrzegamy sobie prawo potwierdzenia ceny i ilości zamówionych materiałów. 

 

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z serwisu

1.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

2.       Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

3.       Usługodawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Klient powinien we własnych zakresie mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub telefonu za pośrednictwem, którego może nawiązać połączenie z Serwisem.

4.       Usługodawca może   pozbawić Klienta dostępu do Serwisu w chwili:

- podania przez Klienta danych niezgodnych ze stanem faktycznym

- podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich

- naruszania przez Klienta dóbr osobistych Klientów sklepu

5. Osoba pozbawiona praw do korzystania z Serwisu nie ma możliwości ponownej rejestracji a jej zamówienia nie będą realizowane.

6. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.

7. Usługodawca nie inicjuje połączenia z Klientem w celu przedstawienia oferty sklepu internetowego. W celu połączenia się z obsługą sklepu internetowego należy wykonać połączenie na numery kontaktowe podane na stronie Serwisu.

 

V. Zawarcie umowy na zakup w sklepie internetowym

1. Zamówienia można składać w dwojaki sposób:

- przez opcję koszyk na stronie sklepu (gdzie możliwe jest dodawanie wybranych  produktów  do koszyka zamówień. By procedura zamówienia powiodła się, konieczne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można dodatkowo obserwować status zamówienia) lub zamówić materiał jako „Gość” wypełniając formularz na stronie sklepu.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@akces-plexi.pl

2. .Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych, z poprawnym adresem e-mail, a także numerem telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie składanego zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówień maksymalnie do 5 dni roboczych. W przypadku „większych zamówień”  firma zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, przy jednoczesnym powiadomieniu zamawiającego.

4. Zamówienia posiadające błędnie wypełnione dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, błędny telefon) nie będą rozpatrywane.

5.  Właściciel zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu  w odpowiedniej kwocie w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze zamówienie zostanie anulowane jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w 3 walutach, zawierają podatek VAT.

7. Firma AKCES wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

Aby otrzymać fakturę VAT – wymagane podanie danych firmy wraz z NIP.

8. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, jednakże możliwy jest odbiór towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.

9. Koszt wysyłki uzależniony jest od gabarytów zamówienia. W zależności od wielkości i wagi zamówionego materiału wysyłamy realizowane zamówienia kurierami DHL, UPS, Pekaes, SUUS.

Podane koszty wysyłki są kosztami przybliżonymi. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany koszów wysyłki zarówno na mniejsze jak i na wyższe. Przybliżone koszty dostawy udostępnione są w zakładce wysyłka.

10. Przy zakupach powyżej 500 zł koszt transportu standardowych paczek jest gratis.

VI. Warunki reklamacji

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia.

2. Materiał jest zgodny z umową jeżeli:

- opis, rodzaj, ilość, jakość pozostaje zgodny z materiałem dostarczonym

- przydatność do szczególnego celu, który Konsument zgłosił w chwili zakupu najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który sprzedawca zaakceptował

3. Materiał aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży musi:

- nadawać się celów, do których zazwyczaj używa się tego rodzaju materiał z uwzględnieniem norm technicznych lub dobrych praktyk

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakie są typowe dla danego rodzaju materiału

- być takiej samej jakości jak próbka, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem umowy

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności materiału z umową sprzedaży jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został mailowo poinformowany, że konkretna cecha materiału odbiega od wymogów zgodności z umową - np. materiał II lub III gatunku, zamiennik od innego producenta itp.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Konsument nie właściwie przechowywał lub zamontował materiał.

5. Jeżeli materiał jest  niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego wymiany.

6. Sprzedawca nie dokona wymiany materiału na nowy jeżeli byłoby to niemożliwe lub Sprzedawca poniósłby nadmierne koszty wymiany. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja w ciągu 14 dni zwracane są środki na konto Kupującego.

7. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca, Konsument jest zobowiązany zwrócić wadliwy materiał do siedziby firmy Akces. Po zwrocie materiału następuje wymiana lub zwrot środków za zakupiony materiał

8. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością materiału zgłaszane są drogą elektroniczną, w treści maila należy opisać wadę oraz dołączyć zdjęcia.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej przesłania.

VII. Szczegóły artykułów

Płyty – ceny na stronie podane są za cały arkusz. Przy zakupie kawałka płyty doliczamy 20% do ceny m2

- Profile aluminiowe – ceny na stronie podane są za całą sztangę. Wymagany jest zakup całych sztang. Możliwe jest pocięcie na wybrane odcinki.                                            

Cena cięcia pod kątem prostym wynosi 0,50 zł brutto/szt. , cięcia pod kątem 45° 1,50 zł brutto/szt.

- Rury i pręty z PMMA – ceny na stronie podane są za całą rurę/pręt (2mb). Wymagany jest zakup całych rur/prętów. Możliwe jest pocięcie na wybrane odcinki. Koszt cięcia rury od 2 zł brutto/szt.

- Folie samoprzylepne występują w 2 szerokościach (123/100 cm). Nie trzeba kupować całych rolek. Minimalny zakup to odcinek 30 cm do szerokości folii.

- Kolory na zdjęciach na stronie są kolorami przybliżonymi do rzeczywistych ich Barw.

*Parametry techniczne zawarte przy produktach nie mogą stanowić podstawy do uzyskania prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech.

VIII.  Płatności w sklepi internetowym Akces:

1.       Za zakupy w sklepie internetowym klient może zapłacić w następujące sposoby:

- przelew bankowy

- płatność przy odbiorze

- za pośrednictwem strony PAY-u

2. Za towary odbierane osobiście Klient może zapłacić w następujący sposób:

- gotówką w kasie naszej Firmy

- kartą płatniczą

IX.  Uprawnienia od odstąpienia od umowy

1.       Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep Internetowy Akces ul. Piekarska 27 91-314 Łódź, lub na adres emailsklep@akces-plexi.pl

2.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele

Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

5.       Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż  14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.       Towar powinien zostać odesłany na adres Akces Sklep Internetowy ul. Piekarska 27 91-314 Łódź

8.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości otrzymanego Towaru.

X. Postanowienia ogólne

1.       Umowa sprzedaży produktów może być zawarta zarówno w języku polskim jak i w każdym innym języku.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terenie Polski.  W szczególności Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i obowiązuje do odwołania.

Ceny podane na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Part. 1 Kodeksu Cywilnego.